گیلان
۱۴۰۱۰۵۰۸۰۰۰۲۹۹_Test_PhotoN

بوشهری‌ها در سینه‌زنی به جای کوچه، چرا حلقه می‌زنند؟+ عکس 

عزاداری سنتی بوشهر متفاوت از سایر نقاط کشور است. بوشهری‌ها حتی در نوع ایستادن و تشکیل صفوف خود برای عزاداری متفاوت از شهرهای دیگر عمل می‌کنند. این عزاداری از ایده یک ناخدای کشتی نشأت گرفته است.