۴۱۸۵۹۷۰
نماینده مردم رشت و خمام در مجلس :

تذکر به وزرای جهاد و صمت برای لغو ممنوعیت واردات برنج

نماینده رشت و خمام در مجلس با اشاره به اینکه به وزرای جهاد کشاورزی و صمت برای لغو ممنوعیت واردات برنج تذکر داده می شود، گفت: افزایش قیمت برنج در بازار به دلیل نبود نظارت است.