گیلان
services-home-business-powerpoint-backgrounds

کدام تشکل های سیاسی برای “بازی” به میدان آمدند؟

برخی شخصیتها نزدیک به هر انتخاباتی تحت عنوان یک حزب یا جبهه سیاسی فعال تر می شوند و شروع می کنند به مصاحبه و صدور بیانیه و اعلام مواضع؛ حال آن که آن احزاب یا جبهه های سیاسی یا اساسا وجود خارجی ندارند و یا آن قدر کوچک و کم عضو هستند که عملا هیچ گونه ظرفیتی برای فعالیت گروهی در عرصه سیاسی کشور ندارند.
۱۳۹۳۰۶۰۹۱۴۱۸۲۲۵۸۰۳۵۳۱۸۸۳

احتمال ارائه لیست “یکتا” برای انتخابات

عضو هیئت مؤسس جبهه یکتا گفت: اگر روال قانونی جبهه یکتا طی شود و به‌عنوان یک تشکل سیاسی بخواهد فعالیت کند، به‌سمت‌وسوی ارائه لیست برای انتخابات مجلس خواهد رفت.