۷۳۱۰۸_۲۳۶

تشکیل کارگروه مقابله با ویروس کرونا در گیلان

گیلان رئیس دانشگاه عوم پزشکی گیلان از تشکیل کارگروه مقابله با ویروس کرونا در گیلان گفت: این کارگروه برای اطلاع رسانی تشکیل شده است.