گیلان
۱۴۰۰۰۱۱۸۰۰۰۸۲۱_Test_PhotoN

تشکیل یک بنیاد حقوقی از سوی نزدیکان ترامپ برای مقابله با سیاست‌های بایدن

یکی از مشاوران رئیس‌جمهور سابق آمریکا که هدایت سیاست‌های ضدمهاجرتی او را برعهده داشت، از تشکیل یک گروه حقوقی برای به چالش کشیدن سیاست‌های دولت جدید آمریکا خبر داد.