گیلان
۱۲۱۸۰۲۴۰_۵۶۲

تصویب کلیات طرح واگذاری سهام عدالت به جاماندگان در کمیسیون اقتصادی

عضو کمیسیون اقتصادی از تصویب طرح واگذاری سهام عدالت به جاماندگان در این کمیسیون خبر داد.