گیلان
۱۴۰۱۰۱۲۲۰۰۰۰۶۱_Test_PhotoN

تظاهرات گسترده ضدآمریکایی هواداران عمران خان+ عکس

میلیون‌ها نفر از مردم پاکستان در مخالفت با عزل عمران خان از قدرت و مداخلات آمریکا در این کشور دست به تظاهرات زدند.