گیلان
۱۶۹۱۱۹۰۷۰

تغییر در نتیجه انتخابات عراق

با تغییر در نتیجه انتخابات پارلمانی عراق پس از شمارش دستی آرای برخی از حوزه‌های انتخابی، کرسی برخی از ائتلاف‌ها از جمله «الفتح» و «دوله القانون» افزایش یافته است.