گیلان
۱۳۹۹۰۸۲۸۰۰۰۰۷۱_Test_PhotoN

تمام چک‌ها باید در سامانه صیاد ثبت شوند/چک الکترونیک به زودی در سبد خدمات بانک‌ها قرار می‌گیرد

داوود محمدبیگی مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی گفت: در قانون آنچه حکم شده این است که تمام چک هایی که از اول آذر ماه صادر می شود باید در سامانه صیاد ثبت شوند.