گیلان
EQ-یا-IQ-700×405-1-440×290
دیروز و امرزوز دوقطبی های،

شنیده های احرار/ توصیه عجیب سرداری که…!

... گفت: از حسینه اومده بودیم بیرون، در محوطه ی حیاط حوزه نمایندگی سپاه قدم میزدیم که سردار ... ازبزرگان "جنگ نرم و جنگ سفت گیلان" جلو آمد و گفت: این «مهدی مجرد» را در رسانه ات نزن و... !!