گیلان
۴۱۹۰۳۹۱

ثقتی مدیر کل ارشاد گیلان: رسانه‌ها تریبون «محرومان» باشند

ثقتی در ادامه با تأکید بر لزوم توجه به عدالت رسانه‌ای، اضافه کرد: رسانه‌ها در کنار برقراری عدالت باید تریبون همه اقشار جامعه به ویژه محرومان باشند.