گیلان
۱۳۹۷۰۶۱۴۰۰۰۴۹۸_Test_PhotoA

جانفشانی ۱۴ مأمور ناجا در۵ عملیات پلیسی؛ از درگیری با اشرار و قاچاقچیان مسلح تا اراذل و اوباش

قاچاق، درگیری مسلحانه، تیراندازی، شلیک گلوله، مجروحیت و شهادت کلیدواژه‌های ۵ عملیات پلیسی از ۲۵ آبان تا ۱ آذر است؛ مأموریت‌هایی که با شهادت ۷ مأمور رشید ناجا و مجروحیت ۷ نفر دیگر در تاریخ ثبت شد.