گیلان
qwerf

جزییات قتل عام ۶ نفر در قلعه حسن خان

متهم پرونده قتل عام خونین در قلعه حسن خان هنوز هم در زندان رجایی شهر کرج روزگار می گذراند.