گیلان
علی+لاریجانی

جعفرزاده ایمن آبادی: کنار گذاشتن علی لاریجانی خسارت بزرگی به کشور وارد می کند

کنار گذاشتن علی لاریجانی خسارت بزرگی به کشور وارد می کند، او چهره شناخته شده ای در داخل کشور و عرصه بین الملل محسوب می شود