گیلان
۳۵۵۹۷۹_۷۰۸

جمعه های«شهدایی» احرار ?/ وصیت‌ شهید حجت احمدجانی فومن: بارالها! همچون عباس (ع) شهیدم گردان

شهید احمد جانی در وصیت‌نامه خود آورده است: «از خداوند می‌خواهم که شهادت را نصیبم گرداند و من شهادت در راه خدا را یک سعادت برای خود می‌دانم. بارالها موقع شهادت همچون عباس (ع) شهیدم گردان تا در آن دنیا پیش او خجل نشوم.»