۳۹۳۵۷۸_۴۸۵

جمعه های«شهدایی» احرار ?/کوتاه از زندگی حماسی شهید رحیم رجبعلی پور از شهرستان لنگرود

شهید رحیم رجبعلی پور در درگیری با ضد انقلاب بر اثر اصابت گلوله به درجه رفیع شهادت نایل آمد.
۳٫۱-۱ (۱)

جمعه های«شهدایی» احرار ?/ کوتاه از زندگی حماسی شهید عزالدین شافعی شهرستان آستارا

آخرین بار که که به نزد خانواده آمد عید قربان بود که سخن از شهادت به زبان آورد و پس از پایان مرخصی به جبهه بازگشت، اما این بار دیگر برگشتی در کار نبود و در بیست و دو سالگی در نهم مهر سال ۱۳۶۳ در پنجوین عراق به شهادت رسید.