گیلان
۱۴۰۰۰۳۱۲۰۰۰۹۷۷_Test_PhotoN

حادثه پالایشگاه خرابکاری نیست

معاون امنیتی انتظامی استاندار تهران گفت: تاکنون دلایلی درخصوص خرابکاری بودن حادثه پالایشگاه تهران یافت نشده است.