گیلان
۷۰۹۰۴۱۰_۹۶۴
مدیر جهاد کشاورزی املش گفت:

درآمد میلیاردی فندق کاران املشی

بیش از ۲ هزار و پانصد تن فندق در شهرستان املش برداشت شد.