گیلان
IMG_0776c

دقت کنیم تا در انتخابات افراد عافیت‌طلب بر کرسی ها قرار نگیرند

فرمانده لشکر عملیاتی ۱۶ قدس گیلان با بیان اینکه امروز سایه جنگ هم از کشور دور شده، گفت: باید دقت کنیم تا در انتخابات کرسی‌های مدیریت به دست افراد بی‌بصیرت نیفتد و افراد عافیت‌طلب بر کرسی قرار نگیرند.