گیلان
۱۴۰۰۰۱۱۷۰۰۰۲۱۶_Test_PhotoN
مرور عجیب‌ترین اظهارات اعضا و نزدیکان کابینه درباره عملکرد «دولت‌ تدبیر و امید»

دولت خودمچکرها!

یکی از عجایب اعضا و نزدیکان دولت‌های یازدهم و دوازدهم این است که همواره معتقدند عملکردشان، نه خوب؛ که بی‌نظیر(!) بوده و طوری سخن می‌گویند که گویی مردم باید منت‌دار این عملکرد باشند.