گیلان
photo_2020-09-16_11-32-38

بازیِ اصلاح‌طلبان با اسامی در روزهای انتخابات، دو راهی جهانگیری عارف

برای انتخابات ۱۴۰۰ صدا‌هایی از افرادی نام آشنا به گوش می‌رسد، افرادی که صدایشان از دل اصلاح طلبان بیرون می‌آید.