گیلان
۷۰۸۶۷۱_۴۵۶

رئیسی: صادرکنندگان متخلف را معرفی کنید

شرایط خاص اقتصادی کشور تلاش جدی و سریع را می‌طلبد. وجود طرح‎هایی برای برون‌رفت از شرایط فعلی اقتصادی یک ضرورت است و تبیین این طرح‌ها برای مردم از ضرورت‌های بعدی است.