گیلان
۱۴۰۰۰۷۲۳۰۰۰۰۵۲_Test_PhotoN

رئیسی: نسبت به مذاکرات نتیجه محور حتما جدی هستیم/ آینده را بسیار روشن می‌بینم

رئیس جمهور گفت: همیشه احساس می‌کنم که در کنار سفره اقشار کم درآمد و محروم هستم و سختی‌شان را احساس می‌کنم ولی شرایط امروز نتیجه تصمیمات قبل است و تصمیمات امروز ما در آینده در زندگی مردم جلوه خواهد داشت.