گیلان
۸۷۲۷۷۸_۲۳۳

رئیس کل و معاون بانک مرکزی دولت تدبیر در زندان

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی احرارگیل؛ در دوران مدیریت سیف بر بانک مرکزی، ظرف سه ماه حدود ۱۶۰ میلیون دلار و بیش از ۲۰میلیون یورو سرمایه ارزی کشور به‌صورت غیرقانونی در ...