گیلان
۱۳۹۵۰۴۲۸۱۵۳۹۰۳۶۵۹۸۱۶۱۴۲۴

رستم قاسمی : واحدهای باقی‌مانده مسکن مهر تا آخر امسال به پایان می‌رسد

وزیر راه و شهرسازی گفت: ظرف دو هفته آینده خبر خوبی برای برنامه دولت در بخش مسکن اعلام می‌شود که اقدام عملی شروع ساخت برنامه مسکنی دولت است.