سیمای رهبر معظم انقلاب اسلامی

رهبر معظم انقلاب اسلامی از درخشش مطلوب ملت ایران تشکر کردند

رهبر معظم انقلاب اسلامی از درخشش مطلوب ملت ایران در امتحان بزرگ انتخابات و ناکام گذاشتن فرصت‌طلبی و تبلیغات همه‌جانبه دشمنان تشکر کردند.