گیلان
روحانی-رییس-جمهور-۷۶۸x535

روحانی: برای ۱۰۰ روز پایانی دولت برنامه داریم

آقای روحانی گفت: در ۱۰۰ روز اول دولت افتخاراتی داشتیم، امیدواریم در ۱۰۰ روز پایانی دولت هم قدم‌هایی را برای خدمت به مردم برداریم.