گیلان
Shahidrezamosapoor
🌷 «یادی که دردلهاهرگزنمی میرد یادشهیدان است» 🌷

۱۴۰۰/🌹نوروز «شهدایی» احرار/وصیت شهید رضا موسی پور، رودبار : واقعاً برای من افتخار است که در خدمت مقدس به شهادت می رسم

واقعاًبرای من افتخار است که در خدمت مقدس به شهادت می رسم و این را بدانید که شما پیش خداوند اجر و مزد وافری داریدو امید وارم که پرچم پر افتخار اسلام در سراسر جهان طنین افکن شده و در ستیزی همه جانبه با فرهنگ بی خدایی شودواز شما می خواهم دنبا دوست ودنیا طلب نباشید