گیلان
استانداری+۰۰+(۲)
برای لابی گری؛

گزینه«غیربومی» استانداری به گیلان سفرمی کند+ توضیح

جناب آقای عبدالرحمن معاشری روز شنبه ۲۷ شهریور در رشت و بمنظور گفتگو با برخی از مسئولان صاحب نظر و فعالان سیاسی جهت کسب موافقت وجلب رضایت آنان در دریافت حکم استانداری به گیلان سفر می کند.