گیلان
۱۳۹۹۰۱۱۴۰۰۰۴۳۲_Test_PhotoN

سازمان‌های اطلاعاتی کشور موظف شوند نفوذی‌های سازمان‌های جاسوسی را شناسایی کنند

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه ای به حسن روحانی خواستار آن شد که سازمان‌های اطلاعاتی کشور موظف شوند منابع اصلی و نفوذی‌های سازمانهای جاسوسی را شناسایی و شیوه های شکل گیری تیم های ترور و سرپل های همکاری آنها با یکدیگر را کشف و خنثی کنند.