گیلان
۱۲۵۹۵۸۱_۳۲۸

سازمان هواپیمایی پرواز تهران-لندن با ایرلاین‌های منطقه را ممنوع کرد

سازمان هواپیمایی کشوری به کلیه شرکت های هواپیمایی داخلی، خارجی و دفاتر فروش بلیت اعلام کرد: فروش بلیت تهران-لندن اعم از مستقیم و غیر مستقیم برای جلوگیری از شیوع کرونای انگلیسی، ممنوع است.