گیلان
n00775045-b

سخنرانی احمد مسعود بین ۱۰۰۰ اسیر طالبان

برخی گزارش ها از سخنرانی «احمد مسعود» میان بیش از ۱۰۰۰ نفر از اسرای طالبان تا ساعاتی دیگر خبر می دهند.