گیلان
۱۳۹۵۰۷۲۸۱۰۱۵۲۶۵۵۷۸۹۷۹۰۶۴

 تشریح جزئیات حوادث دیشب بغداد / همه بازداشت شدگان آزاد شدند

دبیرکل گردان‌های الخراسانی از گروه‌های حشد شعبی ضمن تشریح جزئیات حوادث دیشب بغداد از آزادی همه افراد بازداشت شده از گردانهای حزب الله عراق خبر داد.
unnamed

جمعه های«شهدایی» احرار/ امضای انصراف…!

یادش بخیر عصا زنان آمدی میدان امام رضا(ع) سنگربتونی «طرح وعملیات».بی برو برگرد عزم خط مقدم کردی و خواهش فرماندهان و دوستان قادرنبود که، ازشما امضای انصراف بگیرد؛ با آنکه جراحت تنت ازحد فزون بود!
۱۱۰۱۵۴۲_۳۵۷

برگونه های سرخ او مژده وصل می رسید

انگار دیشب بود که کوههای اطراف پادگان ” قشن “در ” ماووت “نوای شهید دلسوخته مارا به عالم امکان، ارسال می کردند ، نوای انسانی پاک باخته و سوز و عطش گداخته ای که از اعماق وجودش زبانه می کشید.
news33027_14056 (1)

روایت ناصواب «حضرتی» از حماسه سازان «فتح ماووت»

«فاتح ماووت» شهدا و نام آورانی هستند که علی رغم فرماندهی و هدایت بخش مهمی از عملیات نصر ۴ هنوز هم خجالت می کشند حتی نامشان مطرح شود و به برخی سند سازی در مصاحبه ها لبخند می زنند.
qp0rgmmym3bf

هیچگاه در استراحت کامل بسر نبرد

خوش‌سیرت مسئولیت‌های خویش را در جبهه از فرماندهی دسته آغاز کرد و پس از گروهان و گردان، با رشادت و مدیریتی که از خود نشان داده بود به فرماندهی تیپ دوم محرم و معاونت فرماندهی لشکر قدس گیلان برگزیده شد.
2222 (1) copy

آخه مو از رفیقون جا بمونسم!

شهدای زهرایی / عید شهیدان بادا مبارک