گیلان
۳۶۰۷۴۳۰

سردار شکارچی: دایره بسیج در حال توسعه در جهان اسلام است/باید مراقب دشمن باشیم

- دشمن کانون تفکر بسیجی را مورد هدف قرار داده و این تفکر بسیج خاص افراد خاص نبوده، بلکه مورد توجه همه افراد است که رهبر معظم انقلاب آن را بسیج ده ها میلیونی نامیده اند و دایره آن در حال توسعه در جهان اسلام است