گیلان
۱۴۰۱۰۵۱۹۰۰۰۵۳۵_Test_PhotoN
واکسن‌های تزریق شده را چگونه در سامانه ثبت کنیم؟​

سردرگمی زائران اربعین برای دریافت کارت واکسن/ امسال نیز همانند سال گذشته!

ثبت نشدن واکسن‌های تزریقی به یکی از چالش‌های زائران اربعین حسینی تبدیل شده است و بسیاری از این افراد اعلام می‌کنند که دز یادآور واکسن کرونا را تزریق کرده‌اند اما پس از مراجعه به سامانه دریافت کارت الکترونیکی واکسن دز یادآور آنها در سامانه ثبت نشده است.