۱۲۰۸۲۸۵_۳۵۱

سرلشکر سلامی: دشمنان بخواهند عمل تهاجمی انجام دهند ما سراسر تهاجمی می‌شویم

فرمانده کل سپاه خلیج فارس را پیشانی مستحکم دفاعی ایران اسلامی و نقطه تلاقی مواجهه قدرت ها با یکدیگر خواند و گفت: جمهوری اسلامی ایران در تامین این پهنه دریایی تعیین کننده اقتصاد جهانی نقش ممتاز و منحصر به فرد خود را به خوبی ایفا کرده است.