گیلان
download

سروده‌ای از علامه حسن زاده آملی درمورد ارتحال خود

علامه حسن زاده آملی در دیوان اشعارش شعری در مورد مرگ خود سروده است که دراینجا این شعر را می آوریم.