گیلان
ghorbani-ll_48645

ما پدر جامعه هستیم و باید اصلاح طلبان هم در نماز جمعه ما بیایند

امام جمعه رشت: ما پدر جامعه هستیم و باید اصلاح طلبان هم در نماز جمعه ما بیایند و ما را امام جمعه خود بدانند. ما فقط امام جمعه حزب الله دبش نیستیم.