گیلان
۱۲۷۵۸۶۱_۹۲۳

شلیک افراد ناشناس به ماموران انتظامی گاومیشان دره شهر/دومین مامور پلیس هم شهید شد

دومین مامور پلیس هم در حمله مسلحانه گاومیشان دره شهر در استان ایلام شهید شد.