گیلان
download
🌷 «یادی که دردلهاهرگزنمی میرد یادشهیدان است» 🌷

🌹جمعه های »شهدایی» احرار/ برگی از زندگی شهید مسعود قدرشناس قدرتی، شهرستان لاهیجان

شهید مسعود قدرشناس در سن ۱۷ سالگی به صورت داوطلبانه به خدمت نظام وظیفه نائل گشت و بعد از گذراندن سه ماه آموزشی به منطقه عملیاتی پنجوین اعزام شد. او بعد از گذراندن ۱۸ ماه از خدمت نظام وظیفه، در تاریخ ۱۳۶۷/۰۴/۰۲ به فیض عظیم شهادت نائل آم
۰۰_۶۷۰۶۲۴۳۸ca81c17f70eb7398f9cb45c2285415d7
🌷 «یادی که دردلهاهرگزنمی میرد یادشهیدان است» 🌷

۱۴۰۰/🌹نوروز «شهدایی» احرار/ برگی از زندگی حماسی شهید شهرام جعفری دموچائی، شهرستان لاهیجان

سرانجام در تاریخ ۶۲/۳/۱۸ در نبر د با مزدوران آمریکایی در منطقه کوشک اهواز بر اثر اصابت ترکش خمپاره به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
۸۶۲۵۴۱d1deffd81ec58fed6700a1305924c197d1
🌷 «یادی که دردلهاهرگزنمی میرد یادشهیدان است» 🌷

🌹جمعه های »شهدایی» احرار/ برگی از زندگی شهید عسگر شیدیان اکبر، شهرستان لاهیجان

سرانجام در تاریخ ۱۳۶۰/۰۶/۲۷ در جبهه چغالوند دعوت حق را لبیک گفت و شربت شهادت را نوشید و به لقاء الله پیوست. پیکر پاک و مطهر این شهید گرامی در زادگاهش به خاک سپرده شد.