گیلان
۵۰۳۶۳۶۱_۴۶۱

گلباران محل ترور شهیدان انصاری و نورانی

محل شهادت تنها استاندار شهید کشور شهید انصاری و معاون عمرانی اش ، شهید نورانی در خیابان لاکانی رشت با حضور استاندار گلباران شد.
۸۲۱۲۹۲۹۳-۷۰۸۲۷۳۸۶

مراسم استانی بزرگداشت شهیدان انصاری و نورانی در رشت برگزار می شود

مراسم استانی بزرگداشت شهیدان انصاری و نورانی و ۲۵۷ کارمند شهید گیلان ساعت ١٠ صبح روز سه شنبه پانزدهم تیرماه در مسجد قدس رشت برگزار می شود.