گیلان
۱۳۹۹۱۲۲۶۰۰۰۶۵۶_Test_NewPhotoFree
مدافعان حرم «مهدی بختیاری» و «مجتبی برسنجی» ساعاتی قبل در منطقه المیادین سوریه به شهادت رسیدند.

دو مدافع‌حرم، به شهادت رسیدند

مدافعان حرم «مهدی بختیاری» و «مجتبی برسنجی» ساعاتی قبل در منطقه المیادین سوریه به شهادت رسیدند.