گیلان
۶۷۸۸۶۴_۸۵۶
🌷 «یادی که دردلهاهرگزنمی میرد یادشهیدان است» 🌷

شهید خوش سیرت دلداده جهاد بود و همواره به دنبال شهادت می‌گشت

شهید خوش سیرت دلداده جهاد بود و همواره به دنبال شهادت می‌گشت، زیرا در مکتب اهل‌بیت پرورش یافته بود.