گیلان
photo_2021-07-12_20-53-49

طالبان مرز چین با افغانستان را تصرف کردند

عضو شورای استانی بدخشان افغانستان اعلام کرد: گروه طالبان با تصرف شهرستان «واخان» بر تنها مرز این کشور با چین نیز تسلط یافتند.