گیلان
۱۴۰۰۰۶۰۶۰۰۰۵۴۶_Test_PhotoN

طالبان کابینه دولت جدید افغانستان را اعلام کرد

همزمان با بالا گرفتن اعتراضات مردمی در کابل و دیگر ولایات افغانستان، سخنگوی طالبان امروز کابینه دولت جدید این کشور را اعلام کرد.