گیلان
۴۲۶۶۲۹۱_۶۶۱

طرح جمع ‌آوری سلاح و مهمات غیر مجاز در گیلان

۳۷ قبضه تفنگ شکاری غیر مجاز در رشت ، تالش و رودبار کشف شد.