گیلان
۱۳۹۸۰۸۱۴۱۳۴۷۴۰۷۲۳۱۸۸۲۵۵۴۳

عذرخواهی سران قبائل کربلا از ملت و دولت ایران

سران قبائل کربلا از ملت و دولت ایران عذرخواهی کردند.