گیلان
۳۲۱۷۳۹۰
با کسر مابه التفاوت تا سقف های جدید وام؛

امکان دریافت مجدد وام مسکن برای دارندگان فعلی این وام، فراهم شد

عضو هیأت عامل و معاون طرح و برنامه بانک تخصصی بخش مسکن شرایط دریافت تسهیلات مکمل خرید مسکن برای متقاضیان را تشریح کرد.