گیلان
۳۳۵۵۰۲۱

هیچ مشکلی در مرزهای مشترک ایران و جمهوری آذربایجان وجود ندارد

فرمانده مرزبانی جمهوری اسلامی ایران، گفت: مرزهای ایران و جمهوری آذربایجان مرز صلح و دوستی است و هیچ مشکلی در مرزهای مشترک دو کشور وجود ندارد.