گیلان
۱۳۹۹۱۲۲۲۰۰۰۰۰۴_Test_PhotoN

فرمول آمریکا در مورد رفع تحریم‌ها مشخص شد

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در نشست خبری شامگاه دوشنبه گفت که کشورش برای بازگشت به برجام چارچوب زمانی مدنظر نخواهد داشت.